Wat wij doen

“Verhuurder en huurder zijn verplicht om samen een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening” – Art. 9, §1 van het Vlaamse Woondecreet van kracht sinds 1 januari 2019

Diensten

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur

Ten einde discussies te vermijden is de opmaak van een locatieve plaatsbeschrijving op tegenspraak veel meer dan zo maar een summiere opsomming en enkele foto’s. De tegensprekelijke plaatsbeschrijving is wettelijk voorgeschreven in art 1730-1731 van de Belgische Wetgeving en Art 9 §1 van het Vlaams Woninghuurdecreet van 1 januari 2019.

Wij maken de plaatsbeschrijving steeds op na het onderteken van een mandaat. Dit laat ons toe op te kunnen treden als onafhankelijk expert voor zowel de eigenaar als de huurder. Door ondertekening van dit mandaat hoeven de eigenaar of huurder desgewenst niet aanwezig te zijn op de dag van de opmaak van de plaatsbeschrijving.

Het proces verbaal omvat een zeer uitgebreide beschrijving met alle details per kamer op de dag van het plaatsbezoek. Het uitgeschreven verslag is steeds vergezeld van enkele honderden foto’s. Dit om zoveel mogelijk bewijslast te hebben bij een eventueel dispuut achteraf. De plaatsbeschrijving op tegenspraak onder mandaat laten eigenaar en huurder toe elke opmerking te formuleren en te laten toevoegen aan het verslag. Deze plaatsbeschrijving dient mee geregistreerd worden samen met het huurcontract.

De kosten voor de plaatsbeschrijving bij intrede worden steeds door de beide partijen elk voor 50% gedragen. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving bij uittrede huur

Op het einde van een huurovereenkomst kan een staat van vergelijk worden opgemaakt.

Hierbij wordt samen met de voorafgaandelijk opgemaakte plaatsbeschrijving een vaststelling opgemaakt met een eventuele raming van de genoteerde schade. Dit alles vergemakkelijkt de afhandeling bij een mogelijke onenigheid.

De kosten voor de plaatsbeschrijving bij uittrede worden steeds door de beide partijen elk voor 50% gedragen.

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Een opmaak van een plaatsbeschrijving voor aanvang van bouw- of verbouwingswerken wordt doorgaans door de aannemer (kan ook door de eigenaar of buren) aangevraagd.

Deze plaatsbeschrijving legt de nadruk op de constructieve toestand van de aanpalende panden die eventuele schaden kunnen oplopen tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

Een tegensprekelijke staat van vergelijk kan bij de afloop van of tijdens de werken worden opgesteld met de beschrijving van de eventuele schaden. Een staat van vergelijk omvat steeds een uitgebreide beschrijving vergezeld van de nodige foto’s.

De kosten voor de opmaak van deze plaatsbeschrijving wordt doorgaans door de opdrachtgever gedragen.

Waardebepaling onroerend goed

Als expert schatter maken wij voor u een onafhankelijke waardebepaling van uw onroerend goed volgens de analytische berekeningsmethode.

Dit houdt in dat we berekeningen maken volgens vloerplaatprijs, constructieprijs en grondwaarde berekening. Deze drie factoren vormen samen met de vetusteit de venale verkoopwaarde.

Op te merken valt dat de waarde niet noodzakelijk overeenkomt met de prijs die voor een huis betaald wordt. Een koper kan immers om velerlei redenen bereid zijn om een hogere prijs te geven dan de bepaalde waarde. Omgekeerd kan een verkoper in bepaalde omstandigheden bereid zijn of verplicht zijn een lagere prijs te aanvaarden.

De tarieven voor de waardebepaling zijn afhankelijk van verschillende factoren en zijn op éénvoudig verzoek met vermelding van uw specifieke situatie verblijvend verkrijgbaar.

Nog vragen?

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons.

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.


info@bavast-vastgoedexpertise.be
+32 3 435 88 77

Onderwerp